FLC Thanh Hoa

FLC Thanh Hoa

Founded:
Stadium: Sân vận động Thanh Hóa
Capacity: 40192

FLC Thanh Hoa Fixtures

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
B. Lương
X. Trịnh
T. Nguyễn
Defender
Đ. Trịnh
M. Nguyễn
V. Trịnh
T. Hoàng
L. Ewonde Epassi
V. Lê
V. Phạm
H. Nguyễn
?. Trương
Midfielder
X. Vũ
H. Nguyễn
X. Lê
P. Lê
A. Hoàng
T. Nguyễn
T. Nguyễn
N. Lê
J. de Oliveira Pinto
Q. Lê
V. Nguyễn
V. Lê
N. Doãn
G. Kurtaj
Attacker
Đ. Hoàng
V. Lê
S. Olaleye
#
1
23
25
4
5
15
17
21
26
90
98
38
3
7
9
11
16
20
28
32
8
19
22
31
34
91
2
10
39
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
B. Lương
32
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
X. Trịnh
24
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
T. Nguyễn
33
1080
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
Defender
Đ. Trịnh
29
406
5
5
0
2
3
0
0
1
0
0
M. Nguyễn
32
1080
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
V. Trịnh
29
990
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
T. Hoàng
26
90
1
1
0
0
11
0
0
0
0
0
L. Ewonde Epassi
36
720
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
V. Lê
28
134
2
1
1
1
9
0
0
0
0
0
V. Phạm
30
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
H. Nguyễn
26
0
1
0
1
0
10
0
0
0
0
0
?. Trương
24
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Midfielder
X. Vũ
32
1080
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
H. Nguyễn
29
370
5
4
1
0
4
0
0
1
0
0
X. Lê
33
90
2
1
1
0
3
0
0
0
0
0
P. Lê
28
1080
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Hoàng
28
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
T. Nguyễn
27
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
T. Nguyễn
25
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
N. Lê
31
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
J. de Oliveira Pinto
30
1080
12
12
0
1
0
2
0
1
0
0
Q. Lê
33
737
10
8
2
3
4
2
0
0
0
0
V. Nguyễn
24
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
V. Lê
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N. Doãn
30
720
8
8
0
0
4
0
0
0
0
0
G. Kurtaj
33
900
10
10
0
1
0
2
0
0
0
0
Attacker
Đ. Hoàng
36
90
4
1
3
0
11
4
0
1
0
0
V. Lê
34
720
8
8
0
0
0
2
0
0
0
0
S. Olaleye
36
394
5
4
1
1
1
3
0
0
0
0