Vorskla

Vorskla

Founded: 1955
Stadium: Stadion Vorskla im. Oleksiya Butov'skogo
Capacity: 24795

Vorskla Fixtures

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
O. Tkachenko
D. Riznyk
P. Isenko
Defender
I. Perduta
N. Yakubu
S. Yavorskiy
Y. Pavliuk
I. Kane
J. Tamm
V. Bondarenko
B. Kushnirenko
Midfielder
V. Chesnakov
O. Sklyar
O. Thill
D. Puclin
A. Chelyadin
D. Siemiliet
A. Codjovi
I. Nesterenko
Attacker
R. Stepanyuk
D. Kravchuk
I. Pešić
V. Vakula
A. Habib Eseola
Y. Mkomola
V. Thill
L. Nunes Gonçalves
#
21
31
51
4
5
13
18
50
16
55
77
17
6
8
28
38
52
-
30
11
14
9
99
45
25
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
O. Tkachenko
31
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
D. Riznyk
25
990
11
11
0
0
0
0
0
1
0
0
P. Isenko
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Defender
I. Perduta
34
990
11
11
0
0
0
0
2
2
0
0
N. Yakubu
24
559
9
7
2
4
2
0
0
2
0
0
S. Yavorskiy
35
485
8
5
3
1
6
0
0
2
0
0
Y. Pavliuk
22
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
I. Kane
24
821
10
10
0
6
0
2
0
2
0
0
J. Tamm
32
900
10
10
0
0
0
0
0
2
0
0
V. Bondarenko
30
277
4
3
1
1
7
0
0
1
0
0
B. Kushnirenko
29
33
3
0
3
0
11
0
0
0
0
0
Midfielder
V. Chesnakov
36
813
10
10
0
2
0
1
0
0
0
0
O. Sklyar
33
923
11
11
0
5
0
1
4
3
0
0
O. Thill
28
851
10
10
0
6
0
3
4
2
0
0
D. Puclin
32
742
9
8
1
2
1
1
0
1
0
0
A. Chelyadin
25
778
11
8
3
2
3
0
0
2
0
0
D. Siemiliet
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Codjovi
1
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
I. Nesterenko
21
2
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
Attacker
R. Stepanyuk
32
906
11
11
0
7
0
7
2
2
0
0
D. Kravchuk
23
56
5
0
5
0
6
0
0
0
0
0
I. Pešić
32
191
9
1
8
1
10
0
1
1
0
0
V. Vakula
25
130
6
0
6
1
10
0
0
0
0
0
A. Habib Eseola
33
23
2
0
2
0
4
0
0
0
0
0
Y. Mkomola
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V. Thill
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L. Nunes Gonçalves
30
428
5
5
0
1
0
3
1
1
0
0