Minaj

Minaj

Founded: 2015
Stadium: No data
Capacity: No data

Minaj Fixtures

Players

Squad

Stats

Transfers

Defender
S. Bagayoko
B. Veklyak
I. Gonchar
A. Semenko
V. Lykhovydko
O. Synohub
E. Kobak
Midfielder
D. Bilonog
D. Knysh
O. Khakhlov
E. Kuliev
O. Petrusenko
B. Kovalenko
M. Matić
Attacker
R. Akhmedzade
A. Baidal
Y. Seleznyov
O. Vyshnevskyi
I. Stankovych
O. Gorin
O. Kemkin
M. Meskhi
R. Bodnia
Goalkeeper
D. Kucher
H. Penkov
#
3
2
33
19
13
89
99
9
17
8
7
6
52
44
10
90
11
77
69
25
35
23
20
1
94
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Defender
S. Bagayoko
26
390
8
4
4
2
4
0
0
2
0
0
B. Veklyak
25
472
6
5
1
0
2
0
0
0
0
0
I. Gonchar
31
643
9
6
3
1
3
0
1
1
0
0
A. Semenko
31
180
2
2
0
0
6
0
0
1
0
0
V. Lykhovydko
32
569
7
7
0
2
1
0
0
0
0
0
O. Synohub
35
517
8
6
2
3
2
0
0
1
0
0
E. Kobak
22
127
4
1
3
2
3
0
0
1
0
0
Midfielder
D. Bilonog
29
423
7
5
2
5
2
0
0
0
0
0
D. Knysh
28
350
6
5
1
4
3
0
0
2
0
0
O. Khakhlov
25
485
8
6
2
4
3
0
1
1
0
0
E. Kuliev
22
583
8
6
2
1
2
0
0
3
1
0
O. Petrusenko
26
746
9
8
1
0
1
0
0
2
0
0
B. Kovalenko
27
241
6
3
3
3
5
0
1
2
0
0
M. Matić
24
280
5
3
2
1
4
0
0
1
0
0
Attacker
R. Akhmedzade
24
270
6
2
4
2
4
1
0
1
0
0
A. Baidal
24
382
8
4
4
2
5
2
0
1
0
0
Y. Seleznyov
39
447
8
6
2
6
2
0
0
3
0
0
O. Vyshnevskyi
181
6
1
5
1
6
2
1
0
0
0
I. Stankovych
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O. Gorin
24
460
7
5
2
1
2
1
0
1
0
0
O. Kemkin
22
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
M. Meskhi
27
171
3
2
1
4
5
0
0
1
0
0
R. Bodnia
23
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
Goalkeeper
D. Kucher
27
630
7
7
0
0
0
0
0
1
0
0
H. Penkov
30
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0