LNZ Cherkasy

LNZ Cherkasy

Founded:
Stadium: No data
Capacity: No data

LNZ Cherkasy Fixtures

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
E. Panchenko
A. Popovych
M. Yaroshevych
Defender
O. Nasonov
B. Kuksenko
O. Safonov
M. Lopyronok
D. Norenkov
O. Tarasenko
A. Burlin
O. Golikov
Midfielder
I. Bobko
A. Storchous
A. Evdokymov
I. Tyshchenko
D. Dolinskyi
O. Snizhko
T. Puchkovsky
Attacker
Y. Galenko
D. Sula
O. Volkov
V. Voytsekhovskiy
P. Zamurenko
#
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
E. Panchenko
28
360
4
4
0
0
0
0
0
2
0
0
A. Popovych
32
720
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
M. Yaroshevych
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Defender
O. Nasonov
32
1046
12
12
0
5
0
3
0
3
0
0
B. Kuksenko
28
257
6
3
3
3
3
0
0
0
0
0
O. Safonov
33
756
9
9
0
2
0
0
0
2
0
0
M. Lopyronok
29
1013
12
11
1
1
1
0
0
0
0
0
D. Norenkov
28
1024
12
11
1
1
1
2
0
3
0
0
O. Tarasenko
34
718
9
8
1
1
1
1
0
1
0
0
A. Burlin
34
100
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
O. Golikov
33
150
5
1
4
1
4
0
0
0
0
0
Midfielder
I. Bobko
34
936
12
11
1
7
1
4
0
0
0
0
A. Storchous
30
1000
12
12
0
6
0
3
0
1
0
0
A. Evdokymov
29
738
10
9
1
4
1
0
0
5
1
0
I. Tyshchenko
26
541
10
5
5
2
5
0
0
0
0
0
D. Dolinskyi
26
382
11
3
8
1
8
1
0
4
0
0
O. Snizhko
28
182
5
2
3
1
3
1
0
0
0
0
T. Puchkovsky
30
420
9
4
5
4
5
1
0
0
0
0
Attacker
Y. Galenko
33
946
12
12
0
10
0
6
0
0
0
0
D. Sula
30
153
8
0
8
0
8
3
0
0
0
0
O. Volkov
35
104
3
2
1
2
1
0
0
1
0
0
V. Voytsekhovskiy
31
383
8
3
5
2
5
0
0
1
0
0
P. Zamurenko
26
159
7
1
6
1
6
1
0
0
0
0