Kryvbas Kryvyi Rih

Kryvbas Kryvyi Rih

Founded: 2001
Stadium: Kasakhi Marzik
Capacity: 1000

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
B. Sarnavskiy
R. Lyopka
Defender
A. Gordienko
D. Balan
I. Zotko
V. Zaimenko
D. Semenov
I. Yarovoy
N. Malinovsky
D. Lovrić
C. Ilic
Midfielder
V. Ryabov
A. Shchedry
O. Pyatov
O. Gorvat
K. Prykhodko
A. Mostovyi
D. Polonskyi
M. Pyrohov
Attacker
D. Vasin
O. Khoblenko
M. Tatarkov
V. Gonçalves Nogueira de Souza
R. Debelko
O. Zbun
D. Chernyavskyi
#
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
B. Sarnavskiy
29
1710
19
19
0
0
0
0
0
1
0
0
R. Lyopka
27
90
1
1
0
0
19
0
0
1
0
0
Defender
A. Gordienko
33
714
11
8
3
3
5
0
0
2
0
0
D. Balan
31
1265
16
15
1
3
2
0
0
3
0
0
I. Zotko
28
960
13
11
2
3
2
1
0
4
0
0
V. Zaimenko
27
1324
16
15
1
0
3
1
0
2
1
0
D. Semenov
25
1396
18
16
2
2
4
2
0
2
0
0
I. Yarovoy
28
355
7
5
2
5
14
0
0
3
0
0
N. Malinovsky
26
39
3
0
3
0
17
0
1
0
0
0
D. Lovrić
28
408
6
4
2
0
2
1
0
2
0
0
C. Ilic
28
459
8
6
2
4
3
1
0
0
0
0
Midfielder
V. Ryabov
35
1100
18
13
5
8
7
2
0
3
0
0
A. Shchedry
32
1506
19
16
3
9
3
6
0
0
0
0
O. Pyatov
28
765
15
7
8
3
13
0
0
0
0
0
O. Gorvat
29
202
6
2
4
1
15
0
0
0
0
0
K. Prykhodko
24
534
12
4
8
2
10
2
0
4
0
0
A. Mostovyi
36
1019
12
11
1
1
3
0
0
6
0
0
D. Polonskyi
23
10
3
0
3
0
6
0
0
0
0
0
M. Pyrohov
28
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Attacker
D. Vasin
35
618
10
8
2
5
4
1
0
1
0
0
O. Khoblenko
30
1571
19
18
1
8
1
11
0
4
0
0
M. Tatarkov
29
1187
16
14
2
7
6
0
0
3
0
0
V. Gonçalves Nogueira de Souza
28
502
8
6
2
5
7
2
0
0
0
0
R. Debelko
31
1407
19
15
4
8
4
6
0
4
0
0
O. Zbun
27
118
8
0
8
1
12
0
0
2
0
0
D. Chernyavskyi
20
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
Transfers In
Y. Nikolashyn
2022-07-01
-
-
D. Chernysh
2022-07-01
-
-
G. Bukhal
2022-01-15
-
-
I. Kozak
2022-01-01
-
-
G. Popchuk
2022-01-01
-
-
I. Semenikhin
2022-01-01
-
-
D. Chernysh
2022-01-01
-
-
M. Pyrohov
2022-01-01
-
-
O. Khoblenko
2021-12-11
-
-
C. Ilic
2021-10-05
-
-
Z. Gigashvili
2021-09-16
-
-
D. Lovrić
2021-08-17
-
-
Transfers Out
O. Khoblenko
2022-07-01
-
-
D. Fateev
2022-01-17
-
-
M. Pyrohov
2021-09-10
-
-
Y. Kvasov
2021-09-07
-
-
M. Pavlenko
2021-08-26
-
-
I. Kotsyumaka
2021-08-20
-
-
Y. Nikolashyn
2021-08-13
-
-
D. Chernysh
2021-08-13
-
-