Krystal

Krystal

Founded: 1961
Stadium: Stadion Krystal
Capacity: 11000

Krystal Fixtures

Players

Squad

Stats

Transfers

Midfielder
Y. Bidenko
M. Krutin
I. Glyviy
V. Klyuev
V. Kushnir
T. Gogitidze
M. Olkhovikov
V. Apostoliuk
R. Kalinin
Goalkeeper
M. Kovalov
S. Zhemchuzhnyi
Defender
M. Zhovtyuk
V. Slyshchenko
G. Popchuk
P. Koriakin
A. Protsyshyn
Y. Annich
I. Egorov
O. Sobko
D. Serbinov
Y. Bogomol
V. Kolesnyk
I. Kozak
V. Garkusha
#
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Midfielder
Y. Bidenko
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M. Krutin
24
1350
15
15
0
0
0
2
0
3
0
0
I. Glyviy
30
749
10
8
2
4
3
3
0
2
0
0
V. Klyuev
25
651
11
7
4
6
5
1
0
1
0
0
V. Kushnir
27
1035
13
12
1
8
3
2
0
3
0
0
T. Gogitidze
22
250
9
2
7
1
10
1
0
1
0
0
M. Olkhovikov
23
367
10
3
7
2
9
1
0
2
0
0
V. Apostoliuk
26
20
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
R. Kalinin
23
45
7
0
7
0
9
1
0
2
0
0
Goalkeeper
M. Kovalov
24
1350
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
S. Zhemchuzhnyi
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Defender
M. Zhovtyuk
32
866
10
10
0
1
0
0
0
3
1
2
V. Slyshchenko
30
793
9
9
0
0
0
0
0
2
0
1
G. Popchuk
24
1014
12
12
0
2
1
0
0
3
0
0
P. Koriakin
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Protsyshyn
29
990
11
11
0
0
0
1
0
0
0
1
Y. Annich
24
540
7
6
1
0
2
0
0
1
0
0
I. Egorov
21
396
5
5
0
2
0
0
0
0
0
0
O. Sobko
22
1033
12
12
0
3
2
0
0
3
0
0
D. Serbinov
21
505
7
5
2
3
2
0
0
1
0
0
Y. Bogomol
21
507
11
4
7
2
9
0
0
1
0
0
V. Kolesnyk
25
974
13
12
1
6
2
0
0
1
0
0
I. Kozak
23
952
13
10
3
4
4
2
0
2
0
0
V. Garkusha
23
628
9
7
2
1
2
1
0
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
Transfers Out
B. Petrichenko
2021-09-03
-
-
V. Senytsia
2021-08-13
-
-
V. Titievschii
2021-08-01
-
-
M. Khodakovskiy
2021-07-30
-
-
A. Klishchuk
2021-07-30
-
-
Y. Plechiy
2021-07-23
-
-
M. Laptev
2021-07-23
-
-
V. Boroday
2021-07-22
-
-
O. Loginov
2021-07-22
-
-
V. Soldatenko
2021-07-21
-
-
S. Tsybulsky
2021-07-21
-
-
O. Vakulenko
2021-07-16
-
-
V. Kirychuk
2021-07-16
-
-
O. Maksymenko
2021-07-16
-
-
І. Golovkіn
2021-07-01
-
-
Transfers In
I. Kozak
2021-07-23
-
-
V. Slyshchenko
2021-07-23
-
-
G. Popchuk
2021-07-23
-
-
B. Petrichenko
2021-07-23
-
-
I. Glyviy
2021-07-23
-
-