Khimik Dzerzhinsk

Khimik Dzerzhinsk

Founded:
Stadium: Stadion Khimik
Capacity: 15000

Khimik Dzerzhinsk Fixtures

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
R. Karasev
A. Mironov
N. Shulkin
K. Lomakin
D. Iljichev
Defender
E. Pliev
G. Shilov
A. Shirokov
D. Zavarukhin
I. Volnov
D. Chechetkin
Midfielder
V. Ermakov
A. Frolov
M. Kostyaev
M. Loskutov
D. Mikhaylenko
E. Ryabkov
I. Severjyanov
I. Sharov
A. Shelyakov
D. Khramov
A. Shishkin
F. Sheremetov
S. Karetnik
Attacker
D. Solovev
#
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
R. Karasev
27
46
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
A. Mironov
25
1124
13
12
1
0
1
0
0
0
0
0
N. Shulkin
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K. Lomakin
22
475
8
5
3
2
3
0
0
5
0
0
D. Iljichev
22
358
8
3
5
1
4
0
0
2
0
0
Defender
E. Pliev
29
246
8
3
5
4
4
0
0
1
0
0
G. Shilov
24
822
12
9
3
1
3
0
0
2
0
0
A. Shirokov
26
751
9
9
0
2
0
0
0
5
0
1
D. Zavarukhin
24
1108
13
12
1
2
1
0
0
2
0
0
I. Volnov
24
889
12
9
3
1
3
0
0
4
0
0
D. Chechetkin
24
285
4
3
1
0
1
0
0
3
0
0
Midfielder
V. Ermakov
28
133
5
1
4
2
4
0
0
1
0
0
A. Frolov
27
1071
13
13
0
7
0
3
0
3
0
0
M. Kostyaev
23
473
14
5
9
4
8
0
0
0
0
0
M. Loskutov
23
90
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Mikhaylenko
24
1065
12
12
0
1
0
1
0
0
0
0
E. Ryabkov
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I. Severjyanov
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I. Sharov
26
779
13
11
2
9
1
1
0
1
0
0
A. Shelyakov
29
87
3
0
3
0
3
0
0
0
0
0
D. Khramov
24
125
7
0
7
0
6
0
0
1
0
0
A. Shishkin
27
608
14
6
8
5
7
0
0
0
0
0
F. Sheremetov
28
643
8
7
1
2
1
0
0
3
0
0
S. Karetnik
29
398
5
5
0
3
0
1
0
1
0
0
Attacker
D. Solovev
26
898
11
11
0
9
0
7
0
2
0
0