Kyran

Kyran

Founded:
Stadium: Stadion Qajimuqan Muñaytpasov
Capacity: 2000

Kyran Fixtures

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
I. Askerov
M. Saydakhmet
D. Tolebaev
Defender
K. Abdel
A. Alipbek
G. Allashukurov
Z. Ametov
D. Duysekulov
A. Pazylkhan
Z. Tleumbet
S. Turekhanov
Midfielder
S. Abzhal
R. Akhimbekov
B. Boribay
K. Imanov
A. Karabalaev
D. Kuanyshbay
A. Marov
A. Rakhmatullaev
A. Suleymanov
A. Tazhmagambetov
R. Tursyn
A. Uvaliev
B. Zhaksybayuly
A. Zhaksybek
R. Zhakudaev
N. Zholdasov
Attacker
B. Abdrakhman
M. Filchakov
Z. Kaldybay
B. Stupić
#
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
I. Askerov
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M. Saydakhmet
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Tolebaev
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Defender
K. Abdel
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Alipbek
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G. Allashukurov
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z. Ametov
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Duysekulov
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Pazylkhan
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z. Tleumbet
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S. Turekhanov
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Midfielder
S. Abzhal
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R. Akhimbekov
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Boribay
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K. Imanov
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Karabalaev
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Kuanyshbay
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Marov
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Rakhmatullaev
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Suleymanov
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Tazhmagambetov
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R. Tursyn
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Uvaliev
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Zhaksybayuly
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Zhaksybek
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R. Zhakudaev
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N. Zholdasov
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Attacker
B. Abdrakhman
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M. Filchakov
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z. Kaldybay
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Stupić
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0