Shonan Bellmare

Shonan Bellmare

Founded: 1968
Stadium: Shonan BMW Stadium Hiratsuka
Capacity: 15200

Players

Squad

Stats

Transfers

Goalkeeper
D. Hotta
K. Tachikawa
D. Tomii
K. Tani
Midfielder
T. Hata
T. Okamoto
A. Barada
N. Hara
T. Hiraoka
S. Kobayashi
R. Takahashi
S. Tanaka
N. Yamada
R. Nagaki
T. Yonemoto
J. Suzuki
Defender
H. Ishihara
K. Ohno
K. Oiwa
D. Sugioka
K. Tachi
S. Yamamoto
K. Minoda
T. Ishii
H. Fukushima
S. Matsumura
Attacker
W. de Sousa
T. Elyounoussi
M. Ikeda
S. Machino
R. Nemoto
Y. Ohashi
Y. Segawa
A. Suzuki
Y. Wakatsuki
#
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Name
Age
MP
A
L
SO
SO
SoB
G
A
YC
YR
RC
Goalkeeper
D. Hotta
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K. Tachikawa
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Tomii
35
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
K. Tani
24
90
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Midfielder
T. Hata
22
90
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
T. Okamoto
32
76
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
A. Barada
33
76
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
N. Hara
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T. Hiraoka
22
46
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
S. Kobayashi
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R. Takahashi
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S. Tanaka
22
28
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
N. Yamada
34
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
R. Nagaki
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T. Yonemoto
34
62
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
J. Suzuki
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Defender
H. Ishihara
25
52
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
K. Ohno
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K. Oiwa
35
34
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
D. Sugioka
26
14
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
K. Tachi
27
90
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S. Yamamoto
39
90
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
K. Minoda
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T. Ishii
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H. Fukushima
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S. Matsumura
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Attacker
W. de Sousa
36
14
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
T. Elyounoussi
36
38
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
M. Ikeda
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S. Machino
25
44
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
R. Nemoto
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y. Ohashi
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y. Segawa
30
90
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
A. Suzuki
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y. Wakatsuki
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Transfers Out
K. Tani
2023-01-01
-
-
D. Sugioka
2023-01-01
-
-
T. Yonemoto
2023-01-01
-
-
S. Shibata
2022-01-09
-
-
S. Mori
2022-01-09
-
-
H. Miyuki
2022-01-09
-
-
W. Ferreira dos Santos
2022-01-01
-
-
M. Saito
2022-01-01
-
-
S. Nago
2022-01-01
-
-
K. Minoda
2022-01-01
-
-
Transfers In
M. Saito
2022-07-01
-
-
R. Nagaki
2022-01-09
-
-
Y. Segawa
2022-01-09
-
-
K. Minoda
2022-01-09
-
-
A. Yokokawa
2022-01-01
-
-
Y. Wakatsuki
2022-01-01
-
-
K. Sanada
2022-01-01
-
-
T. Yonemoto
2022-01-01
-
-
H. Fukushima
2022-01-01
-
-
Y. Akimoto
2022-01-01
-
-